A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради

Навчальний план Диканського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Диканського району Полтавської області на 2020-2021 навчальний рік

Пояснювальна записка 
 до навчального плану Диканського районного Будинку дитячої та юнацької творчості на 2020-2021 навчальний рік.

          Педагогічний процес у позашкільному навчальному закладі спрямований на розвиток творчої особистості, формування соціального досвіду на основі її власних бажань, урахування природних нахилів і задатків. Важливими принципами позашкільного педагогічного процесу є його індивідуалізація, добровільність, пріоритет виховання, співтворчість, єдність розвитку і саморозвитку, емоційна привабливість міжособистісних стосунків.

         Методика позашкільного педагогічного процесу базується на пізнанні духовного світу дитини, урахуванні її настрою і психологічного стану. Це зумовлює педагога перебудовувати власні методичні підходи в залежності від ситуації.

       Демократизація управління гарантує життя позашкільного закладу за законами  широкої гласності, відвертості, щирої співдружності педагогів, вихованців, батьків, школи, громадськості, свідоме і цілеспрямоване керівництво позашкільним життям дитини.

       Навчальний план для організації навчально-виховного процесу в Диканському районному Будинку дитячої та юнацької творчості розроблений відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», типових навчальних планів, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2006 року № 731 «Про затвердження Типових навчальних планів позашкільних навчальних закладів, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти  і науки України».

       Навчальний план враховує рівні класифікації гуртків (початковий, основний, вищий), визначених Положенням про позашкільний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 за №433.

       Організація діяльності груп гуртків початкового, основного та вищого рівнів навчання базується на принципі наступності від одного рівня до іншого.

 

Організація  навчально-виховного процесу

          Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з використанням різних організаційних формах роботи, визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 за № 433: заняття, урок, індивідуальне заняття, семінар, лекція, репетиція, змагання, конкурс,  концерт, похід, експедиція, практична робота, тренінг та інше.

          Основною формою навчально-виховної роботи є заняття гуртків, творчих об’єднань. Крім гуртків у закладі можуть створюватися клуби, секції тощо.

         Групові заняття: репетиції для хореографічних, вокальних, колективів, концерти, екскурсії, експедиції, туристські змагання, походи, конкурси, акції, зльоти, виставки.

         Індивідуальні заняття: постановка голосу (або вокал), індивідуальна хореографічна, конкурсна підготовка, робота в архівах, бібліотеках, підготовка до участі в конкурсах, змаганнях, чемпіонатах зі спортивного туризму, відпрацювання технологій виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва, виробів з бісеру, художньої вишивки та інше.

         Гуртки формуються за трьома рівнями, відповідно до яких визначаються мета і перспективи діяльності, чисельний склад, години на проходження програмами. Організація діяльності груп гуртків початкового, основного  та вищого рівнів навчання базується на принципі наступності від одного рівня до іншого.

         До початкового рівня відносяться гуртки та інші творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.

         Навчальна програма гуртків цього рівня передбачає загальнокультурний розвиток дитини, впровадження інформаційно-пізнавальних форм, методів оволодіння нею теоретичних і практичних основ творчої діяльності,створення для цього відповідних умов, а також адаптацію вихованців до позашкільної життєдіяльності.

         Навчальні програми початкового рівня  розроблені терміном від одного до двох років з урахуванням індивідуальних форм навчання:

 

з/п

 

        Напрям

       діяльності

 

                            Кількість годин:

 

На тиждень,

1-й рік навч.

Всього за

рік

На тиждень,

2-й рік навч.

Всього за

рік

1

Художньо-

естетичний

4-6

144-216

4-6

144-216

 

 

2

Еколого-

натуралістичний

4-6

144-216

6

216

 

 

3

Науково-

технічний

4-6

144-216

4-6

144-216

 

 

4

Соціально-

реабілітаційний

4

144

4-6

144-216

 

 

         До основного рівня відносяться гуртки та інші творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації. Діяльність таких гуртків створює умови для соціальної адаптації вихованців у суспільстві, розвиток стійких інтересів до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних інтересів, вмінь і навичок, поглиблення теоретичних знань з різних напрямів  позашкільної освіти.

        Вихованці, які виявляють стійкі інтереси до конкретної творчої діяльності, зараховуються до гуртка  чи іншого творчого об’єднання  основного рівня  навчання.

       Навчальні програми гуртків та інших творчих об’єднань цього рівня передбачають створення умов для розвитку творчої особистості, надання їй  глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних вмінь і навичок та розробляються терміном від одного до чотирьох років.

       Кількість годин на тиждень визначається за напрямами роботи, специфіки діяльності гуртка основного рівня навчання і становить:

 

 

 

 

                      Кількість годин:

 

 

 

 

 

Напрям

діяльності

На тиждень,

1-й рік навч.

Всього за рік

На тиждень,

2-й рік навч.

Всього за

рік

На тиждень,

3-й рік навч.

Всього за рік

На тиждень, 4-й рік навч.

Всього за рік

1

Художньо-

естетичний

4-9

144-

324

6-10

216-

360

6-10

216-

360

6-12

216-432

 

 

2

Еколого-

натуралістич-

ний

4-6

144-216

6

216

6-9

216-

324

6-9

216-

324

 

 

3

Науково-технічний

4-6

144-

216

6-9

216-

324

6-10

216-

360

6-12

216-

432

 

 

4

Соціально-

реабілітацій-

ний

4-6

144-216

4-6

144-

216

6-9

216-

324

6-9

216-

324

 

 

                         

          До вищого рівня відносяться гуртки, творчі об’єднання, які задовольняють інтереси і потреби здібних, обдарованих і талановитих вихованців у творчій, науково-дослідницькій роботі та допрофесійній підготовці. Для організації їх роботи створюються необхідні умови: збільшується кількість годин для занять, запроваджується індивідуальна форма навчання, вживаються заходи заохочення вихованців, які займаються науково-дослідницькою роботою або є переможцями, призерами районних, обласних та інших конкурсів, виставок, змагань тощо.

        Кількість годин для гуртків, творчих об’єднань вищого рівня за напрямами становить:

 

 

 

 

 

 

   Напрям      діяльності

На тиждень,

1-й рік навч.

Всього за рік

На тиждень,

2-й рік навч.

Всього за рік

На тиждень,

3-й рік навч.

Всього за рік

На тиждень,

 4-й рік навч.

Всього за

рік

1

Художньо-естетичний

6-12

216-

432

6-12

216-

432

6-12

216-432

6-12

216-432

 

2

Еколого-натураліс-

тичний

6

216

6-9

216-324

6-9

216-324

6-9

216-324

 

3

Науково-

технічний

6-12

216-432

6-12

216-432

6-12

216-432

6-12

216-432

 

4

Соціально-реабіліта-

ційний

6

216

6-9

216-324

6-9

216-324

6-9

216-324

 

        Кількість годин  індивідуальних занять становить для гуртків початкового рівня становить  - 1 година на тиждень, основного рівня - 1 година на тиждень, вищого рівня - 2 години на тиждень.

Гуртки створюються відповідно до інтересів дітей та підлітків, але з урахуванням місцевих умов, існуючої мережі гуртків та можливостей Будинку дитячої та юнацької творчості. Вони забезпечують дітей глибокими знаннями, сприяють вихованню в них активної творчої позиції, потреби у самоосвіті, прагнення постійно ознайомлюватись з досягненнями науки відповідно обраному профілю. Заняття гуртків організовуються в приміщенні  позашкільного закладу (дві кімнати) та в загальноосвітніх навчальних закладах району, а саме:

      - Диканському НВК іменіМ.В.Гоголя,

      - Диканській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів,

      - Балясненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів,

      - Дитячому  садочку «Теремок»,

      -  Дитячому  садочку «Ромашка».

       В Диканському районному Будинку дитячої та юнацької творчості в 2020-2021  навчальному році позашкільною освітою охоплено 490 дітей (смт. Диканька - 443, загальноосвітні навчальні заклади району – 47 вихованців)  або 26% від загальної кількості школярів (1897чол.)

      Для дітей працюють 22гуртків (30 груп) художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного та соціально-реабілітаційного  напрямів.

                                     Мережа    гуртків

 

   Напрям

Назва гуртка

Кількість

гуртків/груп

Кількість

дітей

 

1

Художньо-

естетичний

Бісероплетіння

Народна творчість

Народознавчий «Джерело»

Чарівна майстерня

Рукоділля

В’язання  гачком

Образотворчого мистецтва

Ліплення

Декоративного розпису

Паперокручення

Виготовлення сувенірів

Гончарство

Умілі ручки

Культура мови та спілкування

 

Всього:

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/2

1/1

1/1

1/2

1/2

1/1

1/2

1/1

 

14/18

12

20

20

18

16

16

36

18

16

30

30

15

35

20

 

302

2

Науково-технічний

 

 

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку

Початкове технічне моделювання

«Квіточка»

 

Всього:

1/2

 

1/1

1/1

 

3/4

20

 

15

20

 

55

 

3

 

 

 

 

 

Еколого-натуралістичний

Екологічний дизайн

Природа, творчість і фантазія

Природа і фантазія

 

 

Всього:

1/2

1/1

1/1

 

 

3/4

30

18

20

 

 

68

 

4

Соціально-

Реабілітаційний

 

 

«Християнська етика»

«Стань творцем свого життя»

 

Всього:

 

1/3

1/1

 

2/4

45

20

 

65          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

22/30

490

 

                   

          Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 06.05.2001 за №433, середня наповнюваність гуртків, творчих об’єднань становить 10-15 вихованців. Наповнюваність окремих гуртків, творчих об’єднань установлюється директором позашкільного закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей навчально-виховного, тренувального процесів, рівня майстерності вихованців і становить  не більше 25 осіб:

з/п

Назва гуртка

 

Кількість

гуртків

Кількість

груп

 

Кількість дітей

1

Паперокручення

1

2

30

 

2

 Умілі ручки

1

2

35

 

3

Образотворче мистецтво

1

2

36

 

4

Ліплення

1

1

18

 

5

Природа і фантазія

 

1

1

20

6

Екологічний дизайн

1

2

30

 

7

Бісероплетіння

1

1

12

 

8

Народна творчість

 

1

1

20

9

Народознавчий «Джерело»

 

1

1

20

10

В’язання гачком

 

1

1

16

11

Чарівна майстерня

1

1

18

 

12

Рукоділля

 

1

1

16

 

13

 Природа, творчість і фантазія

1

1

18

 

14

«Християнська етика»

 

1

3

45

15

«Стань творцем свого життя»

1

1

20

16

Декоративного розпису

 

1

1

16

17

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку

1

2

20

18

Культура мови та спілкування

1

1

20

19

Початкове технічне моделювання

1

1

15

20

Виготовлення сувенірів

1

2

30

21

Гончарство

1

1

15

22

«Квіточка»

1

1

20

Всього:                                   22 гуртків        330 груп       490 дітей

       Організація індивідуальної та групової роботи в Будинку дитячої та юнацької творчості проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 за № 651.        

       Групова робота організовується у разі здійснення  навчання з вихованцями за однопрофільними або комплексними програмами.

       Групові заняття: репетиції для хореографічних, вокальних, колективів, концерти, екскурсії, експедиції, туристські змагання, походи, конкурси, акції, зльоти, виставки.

       Гурткові заняття можуть  проводитись з повним чи змінним складом вихованців як на базі закладу, так і за місцем проживання дітей та підлітків.

       Індивідуальна робота організовується з вихованцем відповідно до можливостей, інтересів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

 

       Індивідуальні заняття: постановка голосу (або вокал), індивідуальна хореографічна, конкурсна підготовка, робота в архівах, бібліотеках, підготовка до участі в конкурсах, змаганнях, чемпіонатах зі спортивного туризму, відпрацювання технологій виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва, виробів з бісеру, художньої вишивки та інше.

       Організація індивідуальної та групової роботи здійснюється у відповідності до годин у навчальних планах і навчальних програмах для гуртків, творчих об’єднань та розкладу занять.

       Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців.

       Навчальний рік в Диканському районному Будинку дитячої та юнацької творчості починається 01 вересня і закінчується 31 травня. Тривалість навчального року установлюється Міністерством освіти і науки України. Робота з дітьми та підлітками в закладі  проводиться впродовж календарного року.  Планування роботи гуртків здійснюється відповідно до поставленого навантаження згідно нормативних документів. Облік роботи ведеться в спеціальному журналі, згідно з вимогами до його оформлення та ведення.

       З 01 до 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівників гуртків.

       Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

           І семестр – з 15 вересня по 31 грудня,

           ІІ семестр – з 01 січня по 31 травня.

       Осінні канікули проводитимуться  з 24 по 30 жовтня, зимові канікули – з 26 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року, весняні канікули – з 27 березня по 02 квітня 2021 року. У період канікул Будинок дитячої та юнацької творчості проводить різноманітну масову роботу з вихованцями, в тому числі туристські походи, екскурсії, подорожі, експедиції, свята, ігри, змагання, конкурси, концерти. У літній канікулярний час позашкільний навчальний заклад проводить роботу з вихованцями в різних організаційних формах: змагання, зльоти, походи, екскурсії, збори, конкурси, концерти, заняття тощо, як підсумок навчально-виховного процесу за навчальний рік, а також проводить змістовний відпочинок та оздоровлення вихованців в туристичному  наметовому таборі.

       Структура навчального року може змінюватися  з урахуванням кліматичних умов.

       Згідно зі статтею 16 Закону України «Про позашкільну освіту» та пункту 9 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах здійснюється за типовими навчальними програмами, що затверджуються центральним органом влади, а також за іншими навчальними програмами, затвердженими місцевим органом управління освітою.

       Керівники гуртків, творчих об’єднань Диканського районного Будинку дитячої та юнацької творчості працюють за типовими та авторськими навчальними програмами, що мають гриф/схвалення Міністерства освіти і науки України,   які ґрунтуються на освітніх стандартах основних навчальних дисциплін, забезпечують науковість змісту, освітню і виховну цінність, систематичність і послідовність навчання, творчості, доступність та індивідуальний підхід, доцільність вибору форм і методів роботи:

 

з/п

Назва програми

гуртка

Вид

програми

Термін навчання

Автор

програми

Рік

випус-ку

 

1

Паперокручення

 

типова

2 роки

Круглик Л.Ю.,

Бєлоглазова Н.В.

2015

 

 

2

Умілі ручки

типова

2 роки

Величко О.В.

2014

 

3

Християнська етика

авторська

1 рік

Оніпко А.В.

2019

4

Образотворче мистецтво

типова

2 роки

Міщенко В.П.,

Панченко Н.В.

2015

 

5

«Стань творцем свого життя»

типова

2 роки

Павлова Л.М.

2005

 

6

Бісерного рукоділля

типова

4 роки

Андрійчук С.А.,

Биковська О.В.,

Василянська І.О.

2009

 

7

Народна творчість

типова

2 роки

Корнієнко А.В.

2009

 

 

8

Народознавчий «Джерело»

типова

3 роки

Ковбасено Л.І.,

Павлова Л.М.

 

1996

 

9

В’язання  гачком

 

типова

2 роки

Радченко А.Ю.

2008

10

Чарівна майстерня

типова

2 роки

Мандрегеля О.С.

 

2014

 

11

Рукоділля

типова

1 рік

Панчук Л.І.

 

2014

 

12

Природа, творчість і фантазія

 

типова

2 роки

Попик К.П.

2018

13

Сучасного танцю

 

типова

2 роки

Божко Л.Г.

Ткачук В.В.

2010

14

Народного танцю

типова

3 роки

Камін В.О.

Ткачук В.В

2016

 

15

Квіточка

типова

1 рік

Лук’янюк Н.

2017

 

16

Культура мови та спілкування

типова

2 роки

Павлова Л.М.

 

2008

17

Виготовлення сувенірів

 

типова

1 рік

Євтушенко Н.І.,

Козачок О.В.

2012

 

18

Гончарство

типова

3 роки

Шкура Г.А.

2016

 

19

Ліплення

 

типова

2 роки

Омельченко Д.В.

2014

20

Декоративного розпису

 

типова

3 роки

Коздровська В.М.

Крупкіна О.С.

2009

21

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку

типова

2 роки

Бала О.В.,

Дежкунова Л.О.

2014

22

Початкове технічне моделювання

типова

2 роки

Матвієнко К.І.

2014

24

Екологічний дизайн

 

типова

2 роки

Дужук С.А.

2014

25

Природа і фантазія

типова

1 рік

Дашко Т.О.

2013

       Календарно-тематичний план складається для кожної групи окремо і затверджується  на початку навчального року директором Будинку дитячої та юнацької творчості.

                           Режим      роботи

       Робочий день  в Диканському районному Будинку дитячої та юнацької творчості розпочинається о 8 годині і закінчується о 17год. 15хв.

       Керівники гуртків, творчих об’єднань закладу працюють згідно з розкладом навчальних занять, затвердженим директором:

  №

з/п

 

 

Назва гуртка

ПІБ керівника

гуртка

Дні

роботи

Години

роботи

Місце проведення

гуртка

1

Бісероплетіння

Воронянська Ольга Миколаївна

Ср.

Чт.

 

14.00-16.00

14.00-16.00

Диканська

ЗОШ І-ІІІ ст.

 

2

Народна творчість

Воронянська Ольга Миколаївна

 

Пн.

Чт.

 

14.00-16.00

12.00-14.00

 

Диканська

ЗОШІ-ІІІ ст.

 

3

Народознавчий «Джерело»

Воронянська Ольга Миколаївна

 

Пн.

Ср.

12.00-14.00

12.00-14.00

Диканська

ЗОШ І-ІІІ ст.

 

4

Екологічний дизайн

Воронянська Ольга Миколаївна

 

Вт.

Пт.

12.00-15.00

12.00-15.00

 

Диканська ЗОШ І-ІІІ ст.

5

Рукоділля

Серга Оксана

Миколаївна

Вт.

Чт.

12.00-14.00

14.00-16.00

 

Диканський НВК імені М.В.Гоголя

 

6

Чарівна майстерня

Серга Оксана Миколаївна

Пн.

Ср.

 

12.00-14.00

12.00-14.00

Диканський НВК імені М.В.Гоголя

 

7

Природа, творчість і фантазія

Серга Оксана Миколаївна

Пн.

Чт.

14.00-16.00

12.00-14.00

Диканський НВК імені М.В.Гоголя

 

8

В’язання гачком

Серга Оксана Миколаївна

Вт.

Ср.

Пт.

14.00-16.00

14.00-16.00

12.00-14.00

БДЮТ

БДЮТ

Диканський НВК імені М.В.Гоголя

 

9

Образотворчого мистецтва

Артюх Світлана Михайлівна

Пн.

Вт.

Пт.

 

12.00-15.00

13.00-16.00

13.00-16.00

БДЮТ

 

10

Ліплення

 

 

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

 

Вт.

Пт.

 

 

13.00-15.00

13.00-16.00

 

Диканський

НВК

ім. Гоголя

11

Декоративного розпису

Артюх Світлана Михайлівна

 

Пн.

Ср.

 

15.00-17.00

13.00-16.00

 

БДЮТ

12

Квіточка

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

 

Пн.

Ср.

13.00-15.00

13.00-15.00

 

 

БДЮТ

БДЮТ

13

Культура мови та спілкування

Жданова

Олена

Вікторівна

 

Чт.

Пт.

15.00-17.00

15.00-17.00

 

БДЮТ

Диканський НВК імені М.В.Гоголя

 

14

Гончарство

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

 

Пн.

Ср.

 

15.00-17.00

15.00-17.00

 

БДЮТ

БДЮТ

15

Початкове технічне моделювання

 

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

 

Вт.

Чт.

Пт.

13.00.-15.00

13.00.-15.00

13.00.-15.00

Диканський

НВК

    ім. Гоголя

БДЮТ

Диканський

НВК

    ім. Гоголя

 

 

16

Виготовлення сувенірів

Гринь Каріна Юріївна

 

Пн.

Вт.

12.30-14.30

14.30-16.30

Диканська ЗОШ І-ІІІ ст.

17

Природа і фантазія

Гринь Каріна Юріївна

 

Ср.

Пт.

 

12.30-14.30

14.30-16.30

 

Диканська ЗОШ І-ІІІ ст.

18

Умілі ручки

Гринь Каріна Юріївна

 

Чт.

Пт.

12.30-14.30

12.30-14.30

Диканська ЗОШ І-ІІІ ст.

19

Паперокручення

Гринь Каріна Юріївна

 

Пн.

Ср.

 

14.30-16.30

14.30-16.30

Диканська ЗОШ І-ІІІ ст.

20

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку

Дєєва Марина Іванівна

Вт.

Ср.

Чт.

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

БДЮТ

21

«Стань творцем свого життя»

Оніпко Алла Володимирівна

 

Вт.

 

14.00-17.00

 

Балясненська

ЗОШ І-ІІІ ст.

22

Християнська етика

Оніпко Алла Володимирівна

 

Вт.

 

 

Чт.

 

 

 

Пт.

12.00-14.00

 

 

15.00-16.00

16.15-17.15

 

 

15.00-16.00

16.15-17.15

 

 

 

Балясненська

ЗОШ І-ІІІ ст.

 

ДНЗ «Теремок», ДНЗ «Ромашка»

ДНЗ «Теремок», ДНЗ «Ромашка»

       Розклад складено з урахуванням розподілу вільного часу учнів з урахуванням вікових особливостей дітей, належного забезпечення санітарно-гігієнічних норм та безпеки життєдіяльності. Тривалість занять визначено з урахуванням психофізіологічного розвитку і припустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

-у  віці від 5 до 6 років гурткові заняття проводяться на протязі 30 хвилин, від 6 до 7 років – 35  хвилин, не більше 2 астрономічних годин на тиждень;

старшого віку – 45 хвилин або 1,5 години з обов’язковою перервою 10 -15 хвилин, яка зараховується у робочий час керівника гуртка, для організації відпочинку і зміни виду діяльності дітей. Під час ігрових занять, змагань, походів, екскурсій, експедицій перерви встановлюються за рішенням керівників гуртків.

       Розклад занять, масових заходів  у період канікул складається керівництвом Будинку дитячої та юнацької творчості з урахуванням оптимального режиму праці та відпочинку вихованців, їх вікових особливостей і встановлених санітарно-гігієнічних норм та затверджується директором закладу.

 

                 Розподіл навчальних годин

           між керівниками гуртків, творчих об’єднань

 

з/п

ПІБ керівника гуртка

К-ть

год.

Назва гуртка/

кількість

К-ть

груп

К-сть

дітей

1

Воронянська Ольга

Миколаївна

 

6

 

«Бісероплетіння» - 1

 

1

 

12

 

2

Воронянська Ольга

Миколаївна

 

4

Народна творчість - 1

1

20

3

Воронянська Ольга

Миколаївна

 

4

Народознавчий «Джерело» - 1

1

20

4

Воронянська Ольга

Миколаївна

 

4

 

Екологічний дизайн - 1

 

2

 

30

 

5

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

5

Початкове технічне моделювання - 1

1

15

6

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

4

«Квіточка» - 1

1

20

7

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

4

Гончарство - 1

1

15

8

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

4

Ліплення-1

2

20

9

Серга Оксана Миколаївна

 

4

Рукоділля-1

1

16

10

Серга Оксана Миколаївна

 

4

В’язання гачком - 1

1

16

11

Серга Оксана Миколаївна

 

6

Чарівна майстерня-1

1

18

12

Серга Оксана Миколаївна

4

Природа, творчість і фантазія - 1

1

18

13

Жданова Олена Вікторівна

4

Культура мови та спілкування-1

1

20

14

Артюх Світлана Михайлівна

 

9

Образотворчого мистецтва-1

2

36

15

Артюх Світлана Михайлівна

 

4

Декоративного розпису-1

1

16

16

Оніпко Алла

Володимирівна

 

6

«Християнська етика» -1

3

45

17

Оніпко Алла

Володимирівна

3

«Стань творцем свого життя»-1

1

20

18

ГриньКаріна Юріївна

4

Паперокручення-1

2

30

19

ГриньКаріна Юріївна

4

Умілі ручки-1

2

35

20

ГриньКаріна Юріївна

4

Природа і фантазія-1

1

20

21

Гринь Каріна Юріївна

 

6

Виготовлення сувенірів - 1

2

30

22

Дєєва Марина Іванівна

9

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку -1

2

20

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

22

30

 490

 

Фах працівників Будинку дитячої та юнацької

творчості за дипломом

 

з/п

   ПІБ працівника

Спеціальність/

                      кваліфікація

Освіта

 

1

Дєєва Марина Іванівна

Вчитель хімії та біології

 

Вища

2

Оніпко Алла Володимирівна

Вихователь. Методист, учитель етики і психології сімейного життя

Вища

 

 

 

3

Жданова Олена Вікторівна

Вчитель української мови і літератури

Повна вища

4

Воронянська Ольга Миколаївна

Вчитель трудового навчання

Вища

 

 

5

Гринь Каріна

Юріївна

Вчитель географії та економіки

Повна

вища

 

6

Серга Оксана Миколаївна

Економіка підприємства. Спеціаліст з фінансово-кредитної діяльності підприємства

Повна

вища

7

Артюх Світлана Михайлівна

Вчитель початкових класів

Повна вища

8

Оксьоменко Вікторія Вікторівна

Теплогазопостачання та вентиляція

Повна вища

 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень