A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради

Підсумок  самооцінювання власної діяльності педагогічними працівниками освітніх і управлінських процесів Диканського районного БДЮТ

Дата: 11.01.2021 14:57
Кількість переглядів: 103

Підсумок

 самооцінювання власної діяльності педагогічними працівниками

освітніх і управлінських процесів Диканського районного БДЮТ

І. Освітнє середовище закладу позашкільної освіти

1. Забезпечення закладу навчальними, наочними посібниками, технічними засобами навчання відповідно до освітніх та навчальних програм.

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Оргтехніка: чотири комп’ютера, два принтера, фотоапарат.

Не вистачає інтерактивної дошки, відсутній проєктор, недостатня кількість інших технічних засобів (комп’ютери), навчальних посібників, матеріалів для вихованців під час гурткових занять.

Озвучення на масові заходи: підсилювач, мікрофони, колонки.

 

Часткове забезпечення закладу технічними засобами і матеріалами для роботи гуртків.

 

2. Територія та приміщення закладу є безпечними

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Приміщення безпечні

Недостатня кількість приміщень для гурткової роботи

Є вбиральня, кімната-ізолятор

Немає актової зали для масових заходів

 

Немає чітко визначеної території закладу

3. Дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Санітарно-гігієнічні  та протипожежні норми повністю дотримуються

Невчасно заправляються вогнегасники

Є технічний працівник – прибиральник робочих приміщень

 

Заклад забезпечений антисептичними та гігієнічними засобами

 

4. У закладі проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в надзвичайних ситуаціях

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Проводиться плановий інструктаж (двічі на рік), цільовий, позаплановий інструктажі по необхідності

                     -

Керівник закладу веде ділову документацію з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Журнали з інструктажів ведуться згідно вимог чинного законодавства, підписи членів колективу присутні

 

5. Учасники освітнього процесу дотримуються правил БЖ, ОП

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Керівник гуртків ведуть журнали з БЖ та ОП, інструктують вихованців

                     -

6. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Культурно-масова робота за здоровий спосіб життя ведеться систематично

                       -

Гуртки соціального – реабілітаційного напряму «Стань творцем свого життя» та «Християнська етика»

 

Бесіди, лекції, фізкультхвилинки

 

Співпраця з ТЧХУ, РЛП «Диканський»

 

7. У закладі реалізуються заходи із запобігання булінгу учасників освітнього процесу. Чи вільне освітнє середовище БДЮТ від булінгу?

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Вільне освітнє середовище від булінгу

 •  

Освітній процес на позитивних і доброчинних засадах

 

8. Чи створені у БДЮТ належні умови для дітей з особливими освітніми потребами (ООП)?

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Діти з ООП задіяні до освітнього процесу

Відсутність пандуса та поручнів

Заходи для дітей з інвалідністю Диканьки (60 чол)

Не вистачає кімнат для роботи з дітьми з ООП

 

Непередбачене матеріальне забезпечення на свята

9.Чи взаємодіє БДЮТ з батьками дітей з ООП (за потреби)?

Сильні сторони БДЮТ

Слабкі сторони БДЮТ

Взаємодія з батьками дітей з ООП достатня (інтернет ресурси)

-

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти

1. Частка здобувачів освіти гуртків, які брали участь у заходах на рівнях

Закладу БДЮТ

95%

Району

50%

Області

15%

Всеукраїнського рівня

5%

Міжнародного рівня

-

2. Нагороди здобувачів освіти Ваших гуртків (почесні звання, відзнаки, нагороди, грамоти) за останні три роки навчання

Гурток

Нагороди дітей

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку

(керівник гуртка –  

Дєєва М.І.)

Чемпіонат України з радіозв’язку на коротких хвилях м. Остер 2019 р. – 8 нагород

Кубок України з радіозв’язку на коротких хвилях м. Херсон

2019 р. – 14 нагород

Всеукраїнські змагання з радіозв’язку на коротких хвилях

м. Херсон 2019 р. – 7 нагород

Обласні  змагання з радіозв’язку на коротких хвилях м. Полтава 2019 р.  – 13 нагород

Районні змагання з радіозв’язку на коротких хвилях смт. Диканька 2020 р. – 9 нагород

Паперокручення, Умілі ручки

(кер. Гринь К.Ю.)

Грамоти, подяки БДЮТ

Гончаство, Квіточка (кер. Оксьоменко В.)

Грамоти, подяки БДЮТ

Образотворче мистецтво, декоративний розпис

(кер. Артюх С.М.)

Грамоти, подяки БДЮТ

Екологічний дизайн, бісероплетіння,  Народна творчість

(кер.Воронянська О)

Грамоти, подяки БДЮТ

Культура мови та спілкування

(кер. Жданова О.В.)

Грамоти, подяки БДЮТ

Християнська етика ( кер. Оніпко А.В.)

Подяки БДЮТ

В’язання гачком, рукоділля

(кер. Серга О.М.)

Грамоти, подяки БДЮТ

ІІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників

 1. Наявність та стан ведення педпрацівниками ділової документації (журналів обліку роботи гуртка, порт фоліо, звіти про роботу гуртка)

Позитивні сторони роботи педагогів

Слабкі сторони роботи педагогів

Ведення ділової документації систематично

Портфоліо педагогів потребують поновлення

Звіти об’ємні, конструктивні, підтверджені фотоматеріалами

Деякими керівниками гуртків допускаються помилки у плануванні гурткової роботи та веденні журналів

 1. Педагогічні працівники навчають, виховують, розвивають здібності здобувачів освіти у сфері освіти, науки, техніки, культури, фізичної культури і спорту, технічної і наукової творчості, надають первинні професійні вміння, знання і навички для їх соціалізації та подальшої самореалізації

Позитивні сторони роботи педагогів

Слабкі сторони роботи педагогів

Профорієнтаційна робота з вихованцями, художньо-естетичний, науково-технічний розвиток дітей, патріотичне виховання, розвиток професійних вмінь

Недопрацювання в роботі етеру (необхіднісить доробити антену на прийом) (керівник гуртка Дєєва М.І)

Створена культурно-творча атмосфера в освітньому процесі

 

Налагоджена співпраця з іншими закладами освіти, культури, громадськими організаціями

 

Довіра здобувачів освіти та їх батьків до педагогічного колективу БДЮТ

 

 1. Педагогічні працівники, які в освітньому процесі використовують сучасні підходи, методики та технології.

№пп

Вид сучасних підходів, методик, технологій

1.

Онлайн навчання, створення середовища для всепроникаючого навчання в мережі інтернет

2.

Інтерактивні методи навчання (індивідуальна, парна та групова робота) в т.ч. дистанційна (челендж)

3.

Заняття у вигляді гри, змагання, чемпіонату

4.

Круглі столи, бесіди, дискусії, «мозковий штурм», проблемна лекція

5.

Діагностична методика

6.

Вальдорфська педагогічна технологія

7.

Розвиток творчої особистості, здібностей в образотворчій діяльності

 1. Використання в освітньому процесі інформаційно-методичних матеріалів, підготовка та оприлюднення власної фахової інформації

Позитивні сторони роботи педагога

Слабкі сторони роботи педагога

Висвітлення роботи на сайті

Потрібно здобувати знання щодо нових інформаційних технологій

Фейсбук

Неможливість донесення інформаційних матеріалів у повному обсязі, згідно навчальної програми, в умовах дистанційного навчання та адаптивного карантину

Районна газета «Трудова слава»

 

Використання в роботі навчальних програм, навчальних посібників, електронних ресурсів

 

Авторські розробки

 

Вхідна тематична інформація

 

 1. Стан реалізації плану організаційно-масової роботи відповідно до напряму позашкільної освіти

Позитивні сторони роботи педагогів

Слабкі сторони роботи педагогів

Поставлені завдання реалізуються через співпрацю із ЗЗСО району: проведення масових заходів, майстер-класів

Не досконале опрацювання літератури для підвищення якості заходів

Організація змістовного дозвілля за напрямками: соціально-реабілітаційний, художньо-естетичний, гуманітарний, національно-патріотичний, науково-технічний

Не достатня якість сценаріїв масових заходів

Форми роботи: конкурси, розважальні програми, онлайн конкурси, огляди, акції, майстер – класи, квести, бесіди, круглі столи, свята та ранки, змагання

Недопрацювання в організації проведення екскурсій до музеїв Диканьки

 1. Співпраця педагогічного працівника з батьками здобувачів освіти (вихованців)

Позитивні сторони роботи педагогів

Слабкі сторони роботи педагогів

Постійна співпраця  з батьками

Не організовано батьківський комітет

Співпраця з сім’ями, де є діти з інвалідністю та багатодітними сім’ями

Не скликалися батьківські збори

 1. Співпраця педагогів з представниками закладів освіти, громадськими та іншими організаціями

Організація, заклад освіти

Вид співпраці

ЗЗСО району

Майстер класи, гурткова робота, довірчі бесіди, кругли столи, благодійні акції, квести

РЛП «Диканський»

Районні конкурси, еко-стежка

ТЧХУ

Масові заходи (за підтримки організації), благодійні акції для пільгових категорій дітей

ДЮСШ

Використання території, спортивної зали для гри «Патріот», патріотичних квестів, спортивних змагань

ОЦНТТУМ

Ремонт радіоапаратури, участь в обласних змаганнях

Бібліотеки

Заходи, бесіди, круглі столи, екскурсії, виховні години

Ювеніальна поліція

Виховні заходи, бесіди

Будинок культури

Районні конкурси, свята, виставки, майстер-класи

Підприємці району

Благодійні акції

ОЦЕВУМ

Обласні конкурси, семінари-практикуми

ПОНТЦУМ

Обласні конкурси, семінари-практикуми

ДПРЧ-11

Екскурсії, виховні години

 1. Педагогічні працівники, які обирали різні форми і напрями підвищення рівня своєї професійної майстерності

Форми і напрями підвищення рівня

Стан підвищення професійної майстерності

Курси підвищення кваліфікації

В результаті підвищення кваліфікації та проходження атестації, отримано певний посадовий  розряд педагогічних працівників

Інтернет ресурси

Самоосвіта педагогів

Всеукраїнські онлайн-конференції

Отримання сертифікатів про участь

Онлайн-семінари

Отримання нових знань, передача і отримання досвіду роботи

Отримання другої вищої (педагогічної) освіти

Оксьоменко В.В., Серга О.М. – студенти Полтавського педагогічного університету

 1. Участь працівників освіти у фахових конкурсах педагогічної майстерності, семінарах, конференціях, освітніх проєктах

Дата та вид участі

Результат участі

Обласний конкурс мініатюр художньо-естетичного напрямку (ОЦЕВУМ)

2019 рік – Оксьоменко В.В. (ІІІ місце)

Обласний заочний конкурс методичних розробок з науково-технічної творчості

2020 рік – Дєєва М.І. (І місце)

Участь педагогів в обласних конференціях, семінарах, в т.ч. онлайн (платформа Zoom)

Отримання нових знань, передача і отримання досвіду роботи

 1. Нагороди, відзнаки, звання педагогічного працівника

№пп

Нагороди, відзнаки, звання педагогічного працівника

1.

Подяка МОНУ УДЦПО за особистий внесок у розвиток науково-технічної творчості 2020 р. (Дєєва М.І.)

2.

Грамота ОДА ДОН за сумлінну працю, професійну майстерність (Дєєва М.І.)

3.

Грамота  І місце у Всеукраїнській еколого-патріотичній грі «Паросток» 2019 р. (Дєєва М.І.)

4.

Сертифікат участі у Національній Волонтерській Асамблеї ТЧХУ 2019 р.

 (Дєєва М.І.)

5.

Подяка за підготовку призера Всеукраїнських змагань з радіозв’язку на коротких хвилях та радіотелеграфії 2019 р.  (Дєєва М.І.)

6.

Грамоти Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту (Жданова О.В., Оніпко А.В., Серга О.М., Гринь К.Ю., Дєєва М.І., Воронянська О.М., Оксьменко В.В.)

7

Грамота ПОЦНТТУМ до дня працівника освіти 2020 р. (Оксьоменко В.В.)

 

ІV. Управлінська діяльність

 1. У закладі освіти створено внутрішню систему забезпечення якості освіти

Позитивні сторони цієї роботи

Слабкі сторони цієї роботи

Створено внутрішню систему забезпечення якості освіти

Недостатньо ресурсів для організації освітнього процесу (матеріальне забезпечення гурткової роботи, масових заходів на низькому рівні)

Педпрацівники заповнюють анкети по самооцінюванню власної діяльності освітніх і управлінських процесів

Немає умов створення інклюзивної освіти

Налагоджений зв’язок з батьками здобувачів освіти

Не задіяні в оцінюванні якості освіти здобувачі освіти (канікули, локдаун)

Затверджено педрадою робочу групу по результатах оцінювання та оприлюдненню результатів оцінювання якості освіти та роботи БДЮТ

 

Здійснюється систематичний контроль за педагогічною роботою в БДЮТ, здійснюється методичний супровід

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками

 

 1. Сформованість та дієвість роботи органів громадського самоврядування БДЮТ

Позитивні сторони цієї роботи

Слабкі сторони цієї роботи

Педагогічна рада працює систематично (3 – 5 засідань в навчальний рік)

Не достатньо дієвий батьківський комітет

Методична рада працює систематично (щомісяця)

Не достатньо дієвий орган дитячого самоврядування

Профспілковий комітет дієвий

 

Робоча група по внутрішньому контролю та самооцінюванню якості освіти БДЮТ дієва

 

 1. Співпраця з науковими, культурно-просвітницькими, фізкультурно-оздоровчими установами, іншими закладами освіти, громадськими об’єднаннями.

Позитивні сторони цієї роботи

Слабкі сторони цієї роботи

Широкий спектр співпраці:

Фізкультурно-оздоровчий і науковий напрями діяльності на низькому рівні

ТЧХУ

 

РЛП  «Диканський»

 

ОЦЕВУМ

 

ОЦНТТУМ

 

ОЦЕНТУМ

 

ЗЗСО

 

ДЮСШ

 

ДПРЧ-11

 

ВУЗИ м. Полтави

 

 1. Керівництво закладу застосовує заходи матеріального та морального заохочення до працівників

Позитивні сторони цієї роботи

Слабкі сторони цієї роботи

Додаткові виплати згідно Колективного договору (ювілеї, весілля)

Не організовано екскурсії

Виплачуються премії за отримання призових місць в обласних конкурсах і змаганнях

 

Систематичні корпоративи за профспілкові кошти до професійного свята та великих державних свят

 

Подяки та грамоти відділу освіти, ПОЦНТТУМ з подання директора БДЮТ

 

Колективний похід в театр імені Гоголя

 

 1. Керівництво закладу створює умови для підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, здобуття ними вищої освіти.

Позитивні сторони цієї роботи

Слабкі сторони цієї роботи

Створені умови для атестації, проходження курсів підвищення кваліфікації, виплачуються відрядження на семінари, конференції, конкурси, змагання

-

Здобуття іншої вищої освіти (Гринь К.Ю.) та вищої педагогічної освіти (Оксьоменко В.В., Серга О.М.)

 

 1. Керівництво закладу освіти оприлюднює інформацію про заклад на власному сайті або сайті засновника

Позитивні сторони цієї роботи

Слабкі сторони цієї роботи

Оприлюднення на офіційному сайті БДЮТ

-

Інтернет ресурси БДЮТ (Facebook, Instagram, YouTube, Viber)

 

Оприлюднення інформації про заклад на власних сторінках інтернету педагогічними працівниками (Facebook, Instagram, YouTube, Vibe)

 

 1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення

Позитивні сторони цієї роботи

Слабкі сторони цієї роботи

Забезпечується реалізація заходів формування академічної доброчесності

-

Протидія фактам її порушенням

 

 1. Частка педагогічних працівників і здобувачів освіти, які проінформовані щодо дотримання академічної доброчесності.

Позитивні сторони цієї роботи

Слабкі сторони цієї роботи

Усі працівники ознайомлені із принципами  академічної доброчесності

-

Усі працівники проінформовані про дотримання академічної доброчесності

 

 

Голова робочої групи                                                               О.В. Жданова

 

Члени робочої групи                                                                 А.В. Оніпко

 

                                                                                                     К.Ю. Гринь

 

                                                                                                     О.М. Воронянська


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень